Chateau rundt spisebord (ø150 cm - sort eik)

14,294.50 kr

Eksklusivt Chateau rundt spisebord produsert av massiv eik. Bordet er meget kraftig og solid, har høy vekt og holder meget god håndverksmessig standard.
Bordplaten er fasettslipt og er produsert av langsgående trestykker som gir treverket rom til å bevege seg i takt med årstidene.

Mål:
Høyde 75 cm
Diameter 150 cm
Tykkelse bordplate (ytterkant) 6 cm
Tykkelse bordplate (midtstykker) 3 cm
Materialer:
Massiv eik, farge sort.

Montering:
Enkel montering kreves.
OBS – Bordet har en egenvekt på ca. 75 kg, og må håndteres deretter av tilstrekkelig antall personer.

Vedlikehold:
Vi anbefaler at møbelet regelmessig vedlikeholdes og til dette anbefaler vi bruk av Antikvax. Voksen reduserer risikoen for sprekker ved at den bevarer fuktigheten i treverket samtidig som den reduserer smuss og forenkler renhold ved å tilføre en beskyttende hinne. Voksen påføres umiddelbart.

Tips, råd og annen informasjon:
Ettersom bordet er produsert av heltre vil farge- og glansvariasjoner kunne forekomme samt at mindre sprekkdannelser kan oppstå som følge av ytre påvirkning (uttørkning som følge av tørt inneklima). Møbelet er del av en større møbelserie.

Andre tips og råd:
Tenk over plasseringen av møbelet. Unngå så langt det lar seg gjøre å plasse møbelet i nærheten av varmekilder og direkte sollys. Treverk trives best med en innetemperatur på 20-22°C og en relativ luftfuktighet på 40-55%. Ved for lav luftfuktighet kan det benyttes planter, blomster og/eller luftfukter for å øke fuktighetsnivået. Er du usikker på luftfuktigheten i ditt hjem kan dette måles ved hjelp av et hygrometer som er et billig måleinstrument på lik linje med et termometer.

Vær klar over at risikoen for sprekkdannelser er betydelig høyere i vinterhalvåret grunnet bruk av varmepumper, peiser, ovner ol. Korrekt temperatur og luftfuktighet samt tilstrekkelig pleie og vedlikehold vil være avgjørende for å motvirke sprekkdannelser.

I den daglige bruken av møbelet vil fuktighet være treverkets verste fiende. Bruk fortrinnsvis en ren og tørr klut, alternativt en lett fuktig klut hvor det deretter tørkes av med en tørr klut.

Selv ved korrekt og tilstrekkelig vedlikehold kan det ikke gis noen absolutte garantier mot sprekkdannelser på bakgrunn av at treverket er et levende materiale. Sprekkdannelser og eventuelle skjevheter vil derfor ikke være reklamasjonsberettiget.